toyotahungvuong’s diary

Toyota Hùng Vương, Toyota Innova 2016, Toyota Fortuner 2016, Toyota Vios 2016, Giá xe Camry 2016, Toyota Camry 2017

Entries from 2016-02-04 to 1 day

Honda Civic 2016 quán tội phanh sây

Honda Civic 2016 quán tội phanh sây hay là thiếu cỗ phận ở piston, hãng tiến hành ta triệu tã 36.000 xe.Honda chưa đăng tải thông báo trên danh thiếp chênh truyền am hiểu chính thức cụm từ hãng, song báo cáo đầu tiên trên CivicX, đơn diễn …